14:00 - 14:15 - Shipitwise – kalli tarneahela lõhkuja? Anna Medjanskaja, Shipitwise

Shipitwise asutajad ütlevad, et võtavad kogu senise logistikaahela lahti ning panevad kokku uue ahela koostöös erinevate logistikavaldkonna ettevõtetega. See loob võimaluse luua rahvusvahelise asjade transpordi teenuse, kus inimesed ei pea füüsiliselt enam kuskile minema ega oma asju ise enne saatmist isegi mitte pakkima. Anna Medjanskaja räägib, mille poolest erineb Shipitwise ärimudel tradistsioonilisest ekspedeerimisteenusest ja kuidas toob see logistikasse uut efektiivsust. Igatahes on lubatud lammutada senine kallis tarneahel logistikäris ja saada atraktiivseks platvormiks kõigile eksportivatele ja importivatele ettevõtetele.