Esinejad

Einar Vallbaum

Einar Vallbaum ERAA president ja Riigikogu liige

Einar Vallbaumi armastus autotranspordi vastu sai alguse sõjaväes, kus ta pidas autojuhi ametit. Tänaseks on ta 25 aastaga üles ehitanud Eesti ühe suurema autotranspordifirma Lajos, kus tegutseb ligikaudu 70 töötajat 40 masinaga. Vallbaum on ka pikaaegne Eesti Rahvusvaheliste Autovedajate Assotsiatsiooni president. Alates 2013. aastast on ta ERAA president juba teistkordselt. Viimased aastad on Vallbaum veetnud […]

Peeter Koppel

Peeter Koppel SEB majandusanalüütik

EBS haridusega Peeter Koppel oli aastatel 2006–2008 investeeringute juht ettevõttes Evli Securities AS (Endine Suprema) ja aastatel 2001–2006 väärtpaberi- ja valuutamaakler Sampo Pangas ja SEB Pangas. Alates 2008. aastast kuni tänaseni töötab Koppel SEB Pangas privaatpanganduse strateegina, kus tema ülesandeks on varade investeerimine. Peamiselt vastutab ta investeerimisportfellide allokatsiooni ja tootlikkuse eest. Samuti on tema ülesandeks […]

Meelis Migur

Meelis Migur Circle K Eesti mootorikütuste müügidirektor

Meelis Migur on juhtinud Circle K Eesti (endise nimega Statoil Fuel & Retail Eesti AS) mootorikütuste valdkonda 2012. aastast. Ta ütleb, et suurima mootorikütuste jaemüüjana näeb Circle K väga kiiresti, kuidas mõjutavad maksumuudatused mootorikütuste tarbimist nii era- kui ärikliendisegmendis. Olles suurimaks mootorikütuste müüjaks ka Läti ja Leedu turul, on ettevõttel hea ülevaade Eesti transpordisektori klientide […]

Kristo Keiv

Kristo Keiv GSMTasks tootejuht

Kristo Keiv on GSMtasksi nimelise toote isa, kes on seda projekti algusest peale juhtinud, müünud, testinud. Tema on valinud ja paika pannud arendus- ning arengusuundi. Konverentsil räägib ta teemaploki „Paberivaba autotransport“ alguses, kuidas toob GSMtasks paberivabaduse autovedajateni.

Argo Oja

Argo Oja SW Kütus tegevjuht

Tõnis Laks

Tõnis Laks MKMi teede- ja raudteeosakonna juhataja asetäitja Tõnis Laks

Tõnis Laks on ministeeriumis transpordi teemadega tegelenud juba aastast 1992, kui asus tööle tollases Teede- ja sideministeeriumis. Ministeerium liideti küll Majandusministeeriumiga, kuid Laks on erinevatel ametikohtadel tegelenud ikkagi otseselt või kaudselt transpordi teemadega. Paberivaba maanteeetransport lisandus tema teemade ringi viimase aasta jooksul, kui tuli hakata ettevalmistama ühinemist e-CMR konventsiooniga. Konverentsil annabki Tõnis Laks ülevaate, milliseid […]

Lauri Lusti

Lauri Lusti ERAA TIR-osakonna juht ja Mobicarnet projektijuht

Siim Kallas

Siim Kallas Endine Euroopa Komisjoni transpordivolinik

Siim Kallas on külalisprofessor Tartu Ülikoolis ning täidab Euroopa Komisjoni euro ja sotsiaalse dialoogi eest vastutava asepresidendi Valdis Dombrovskise erinõuniku kohuseid. 2010–2014 oli ta Euroopa Komisjoni asepresident transpordi alal ning 2004–2010 Euroopa Komisjoni asepresident administratiivasjade, auditi ja korruptsioonivastase võitluse alal. 2004. aasta mais määrati ta esimese eestlasest Euroopa Komisjoni liikmena töötama majandus- ja rahandustegevusega. Enne tööd Euroopa Komisjonis […]

Kai Amos

Kai Amos Advokaadibüroo Amos vandeadvokaat

Kai Amos on rahvusvahelise kaubaveo õiguslike küsimustega kokku puutunud paarkümmend aastat. Peamised õiguslikud küsimused on olnu seotud saatja või vedaja poolt veolepingu tingimuste rikkumisega või saaja poolt kaupade vastuvõtmise kohustuste rikkumisega. Kaile pakuvad eriti huvi lepinguga seotud küsimused, nii lepingu sõlmimisel kui ka selle täitmisel. Ta ütleb, et väga huvitav on poolte tegeliku tahte väljaselgitamine, […]

Aet Bergmann

Aet Bergmann Advokaadibüroo BNT vandeadvokaat

Aet Bergmann on Advokaadibüroost bnt, millel on lisaks Saksamaale kontorid veel üheksas Kesk-Euroopa riigis – need ongi riigid, kust valdavalt pärit odav tööjoud, mida miinimumpalga abil püütakse tõrjuda. Oma klientide huvides tegutsev bnt jälgib seega hoolega arenguid nii Saksa ja Prantsuse õiguses kui ka transpordi- ja ehitusettevõtete praktikas ning nõustab ettevõtteid igapäevaste nõuete täitmisel, kui […]

Siim Rudissaar

Siim Rudissaar EMTA uurimisosakonna Põhja II talituse talitusejuhataja

Siim Rudissaar töötab Maksu- ja tolliameti uurimisosakonnas 2002. Aastast. Tema põhiülesanne on tollivaldkonda kuuluvate kriminaalasjade kohtueelne uurimine. Konverentsil esitatavad salakaubaveo riskiindikaatorid on ta kokku pannud nii Maksu- ja tolliameti kolleegide kui ka välismaa kolleegide juhtumitest tehtud tähelepanekutest.

Eda Rembel

Eda Rembel MKMi teede- ja raudteeosakonna juhtivspetsialist Eda Rembel

Eda Rembel töötab Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumis alates 1993. aastast. Kogu selle aja on ta tegelenud autovedude temaatikaga. Esimesed 10 aastat oli tema ülesandeks Eesti ja teiste riikide vahel sõlmitavate rahvusvahelise autoveo kokkulepete ettevalmistamine ja läbirääkimised. Kui Eesti sai Euroopa Liidu liikmeks, osales ta Euroopa Liidu autoveoalaste õigusaktide ettevalmistusprotsessis ning samaaegselt ka Eestis autovedusid reguleerivate õigusaktide […]

Ain Tatter

Ain Tatter MKMi teede ja raudteeosakonna juhataja

Ain Tatter tunneb transpordisektori toimimist iga külje pealt. Enne Majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumisse jõudmist õppis ta TPI Mehaanikateaduskonnas autondust, juhtis ka armeeteenistuses veokit ning töötas pea 10 aastat transpordiettevõttes veokorraldajana. Kaks aastat möödus ka Eesti Teede- ja Transpordiühingus juhatuse esimehena. Nüüd kujundab ta Majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumis töötades veondusala seadusandlust. Tatter nõustub, et kuni varimajandus veonduses eksisteerib, […]

Külli Koidumäe

Külli Koidumäe EMTA kontrolliosakonna talitusejuhataja

Toomas Raud

Toomas Raud Rain Transport omanik ja tegevjuht

Toomas Raud on transpordiäris tegutsenud üle 20 aasta. Selle ajaga on ta ülesehitanud 81 veoki ja 16 kaubikuga transpordifirma. Aasta tagasi esitas ta ettepanekud, kuidas vähendada veonduses varimajandust. Täna tõdeb ta, et paremaks pole midagi muutunud, varimajanduse võidukäik veondusäris on pidurdamatu – hanked võidetakse väga madala veohinnaga, mis on võimalik ainult maksude optimeerimisega, ümbrikupalk on […]

Jüri Milov

Jüri Milov Tööinspektsiooni transpordi järelevalve talituse juhataja

Jüri Milov on Tööinspektsiooni transpordi järelvalvetalitust juhtinud 2 aastat. Mõni kuu tagasi saatis tema talitus paljudele veofirmadele hoiatuskirja liiga madala keskmise palga kohta. Milov osaleb arutlusringis, et selgitada, miks Tööinspektsioon sellise akstiooni korraldas, millised olid tulemused ja mida plaanitakse ettevõtta järgmisel aastal.