13:45 - 14:15 - Miks ei ole Euroopa Liidu veoturule jõudnud lubatud teenuste vaba liikumist? Endine Euroopa Komisjoni transpordivolinik Siim Kallas

Alates Eesti liitumisest Euroopa Liiduga on autovedajad lootnud, et veoteenuste vaba osutamine kuni kabotaaži piirangute kaotamiseni saab Euroopa transpordituru loomulikuks osaks. Täna aga ollakse jõutud olukorda, kus vanad Lääne-Euroopa riigid on kehtestanud reegleid, millede täitmine on Ida-Euroopa veofirmadele üsna keeruline. Eesti vedajad on veendunud, et Lääne-Euroopa riikide miinimumpalga ning töö- ja puhkeajareeglite nõuete täiendused on tehtud nende kiusamiseks, et hoida Ida-Euroopa veoautod ülejäänud Euroopa teedelt eemal.

Aastaid Euroopa Liidu transpordivolinikuna töötanud Siim Kallas avab tausta, millisena nägi Euroopa Komisjon maanteetranspordituru arengut ja transporditeenuste vaba osutamiseni jõudmist ning miks on täna jõutud olukorda, kus Eesti autovedajad tunnevad, et neid hoitakse kiuslike meetmetega Euroopa transporditurust eemal. Millised on kogenud transpordipoliitiku arvates edasised arengud?