Programm

ERAA Autovedajate Aastakonverents 14.12.16
09:30 - 11:00
SUUR PILT

Seoses sellega, et USA presidendiks sai kõigi eurooplaste meelehärmiks Donald Trump, on maailma seni üpriski igav ja masendav majanduskeskkond saanud üllatava impulsi. Ühendriikides võib käivituda taristu ehitamise ja parendamise buum ning kui see peaks mingilgi määral edukas olema, võivad eurooplased üritada seda kopeerida. Seni on eurooplased ameeriklastest maas olnud ca kaks aastat. Aga varsti võib […]

Circle K opereerib Statoili kaubamärgi all teenindus- ja automaatjaamasid Eestis ja enamuses meie autovedajatele olulistes lähiriikides. Seega on neil info, millised on tuleval aastal nendes riikides kütuseaktsiisi muutused. Circle K Eesti mootorikütuste müügidirektor Meelis Migur analüüsib esmalt, kuidas muutis tarbimisharjumisi Eestis juba tänavune kütuseaktsiisi tõus. Seejärel teeb ta ülevaate, millised on järgmise aasta oodatavad aktsiisitõusud […]

11:00 - 11:25
Kohvipaus
11:25 - 12:55
PABERIVABA AUTOTRANSPORT

Veofirmades on ettevõtte juht ja tema töötajad ehk autojuhid tihti oma alal juba paarkümmend aastat toimetanud ja nö vana-kooli mehed. Erinevad IT-lahendused neid vaimustusse ei aja. GSMtasks’i mehed aga väidavad, et on leidnud, kuidas veofirmade inimestele läheneda. Nad lubavad, et muudavad nende töökorralduse mugavamaks, operatiivsemaks, kiiremaks ja efektiivsemaks – tagasiside kasutajatelt on positiivne.GSMtasks tootejuht Kristo […]

Tõnis Laksi ettekande teemaks on e-CMR konventsioon ja milliseid ettevalmistusi tegi Eesti selle konventsiooniga liitumiseks. Et pilt paberivabast maanteetranspordist tuleks täiuslikum, peatub ettekanne ka ITFi (Rahvusvaheline Transpordifoorum) raames kasutatavate CEMT veolubade paberivabaks muutmisel.

Tänased arengud mobiilside maailmas võimaldavad elada elu palju lihtsamalt, kui veel paar aastat tagasi. Nutitelefon on kättesadav pea igaühele ja selle kasutusvõimalused ei ole veel ammendunud. ERAA loodav MobiCarnet rakendus (MC) on avalik platvorm, mis kasutab veondusalaseks infovahetuseks nutifoni või tahvlit. Arendusse on kaasatud Eesti ja Soome nii era- kui riigistruktuurid ning selle loomist finantseerib […]

Arutlusringi tulevad kokku pabarivaba maanteetranspordi projektide eestvedajad ja üks transpordi valdkonda hästitundev advokaat. Eesmärk on arutada läbi kahtlused, kas traditsioonilise paberi kadumine maanteetranspordist võib veoahelas osalejate vahel tekitada probleeme. Arutlusringis osalevad: Kai Aamos, Advokaadibüroo Amos vandeadvokaat; Tõnis Laks, Majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi; Lauri Lusti, Eesti Rahvusvaheliste Autovedajate Assotsiatsioon; Kai-Liis Nõlvak, Maksu- ja tolliameti aktsiiside talituse talitusejuhataja; […]

12:55 - 13:45
Lõuna
13:45 - 15:15
VÄLISVEOD

Alates Eesti liitumisest Euroopa Liiduga on autovedajad lootnud, et veoteenuste vaba osutamine kuni kabotaaži piirangute kaotamiseni saab Euroopa transpordituru loomulikuks osaks. Täna aga ollakse jõutud olukorda, kus vanad Lääne-Euroopa riigid on kehtestanud reegleid, millede täitmine on Ida-Euroopa veofirmadele üsna keeruline. Eesti vedajad on veendunud, et Lääne-Euroopa riikide miinimumpalga ning töö- ja puhkeajareeglite nõuete täiendused on […]

Peaaegu kõigis Euroopa riikides on riiklikult kehtestatud miinimumpalk. Saksamaa ja nüüd ka Prantsusmaa on aga esimesed, kes nõuavad, et miinimumpalka peavad teenima ka teiste riikide töötajad, keda tööülesanded ajutiselt Saksamaale või Prantsusmaale viivad (lisaks Norra – kabotaažvedude puhul). Sellele lisandub ohtralt eeskirju töötamisest teatamise ja selle dokumenteerimise kohta. Miinimumpalga nõude laiendamine tundub olema nutikas idee […]

Salakaubavedajad püüavad oma eesmärkide elluviimiseks kasuatada ka legaalsetes logistikaahelates osalejaid. Erandiks ei ole ka autovedajad, kes enese teadmata osutuvad salakaubaveo osalisteks. Ettekande eesmärk on vedajate teadlikkust tõsta, et teadmatusest esinevaid juhtumeid minimeerida. Siim Rudissaar Maksu- ja tolliametist annab nõuandeid info hindamiseks, mis aitab vältida sattumist salakaubavedajate kulleriteks.

15:15 - 15:45
Kohvipaus
15:45 - 17:00
PÄEVAKAJALINE

Uue autoveoseaduse tulekust on räägitud juba paar viimast aastat. Kui esialgu loodeti, et seadus hakkab kehtima 2017. aastast, siis päris selleks ajaks seadusega siiski valmis ei jõuta. Eda Rembel räägib, kui kaugele on uue autoveoseaduse ettevalmistusega jõutud, milliste küsimuste reguleerimine on osutunud arvatavast keerulisemaks, kui palju on arvestatud autovedajate arvamustega ja millised on olulisemad muudatused. […]

Enamus autovedajaid varimajandusest kõval häälel ei räägi, sest on turgu valitsevate trendidega kaasa läinud. Rain Transport omanik ja tegevjuht Toomas Raud esitas aasta tagasi toimunud konverentsil 6 ettepanekut, kuidas vähendada transpordis varimajandust. Tööinspektsioon ehmatas mõni kuu tagasi madalat keskmist palka näitavaid veofirmasid hoiatuskirjaga. Arutlusring teeb vahekokkuvõtte, kas võitluses varimajandusega on midagi muutunud. Samuti saavad peamised […]

17:00 - 17:15
Kokkuvõte
17:15 - 17:15
Päeva lõpp