Eda Rembel

eda-rembel
Eda Rembel
MKMi teede- ja raudteeosakonna juhtivspetsialist Eda Rembel

Eda Rembel töötab Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumis alates 1993. aastast. Kogu selle aja on ta tegelenud autovedude temaatikaga. Esimesed 10 aastat oli tema ülesandeks Eesti ja teiste riikide vahel sõlmitavate rahvusvahelise autoveo kokkulepete ettevalmistamine ja läbirääkimised. Kui Eesti sai Euroopa Liidu liikmeks, osales ta Euroopa Liidu autoveoalaste õigusaktide ettevalmistusprotsessis ning samaaegselt ka Eestis autovedusid reguleerivate õigusaktide ettevalmistamisel. Eda Rembel on ka üks uue autoveoseaduse eelnõu ettevalmistajatest.