Tõnis Laks

img_1890
Tõnis Laks
MKMi teede- ja raudteeosakonna juhataja asetäitja Tõnis Laks

Tõnis Laks on ministeeriumis transpordi teemadega tegelenud juba aastast 1992, kui asus tööle tollases Teede- ja sideministeeriumis. Ministeerium liideti küll Majandusministeeriumiga, kuid Laks on erinevatel ametikohtadel tegelenud ikkagi otseselt või kaudselt transpordi teemadega. Paberivaba maanteeetransport lisandus tema teemade ringi viimase aasta jooksul, kui tuli hakata ettevalmistama ühinemist e-CMR konventsiooniga. Konverentsil annabki Tõnis Laks ülevaate, milliseid ettevalmistusi on tehtud ja kuidas konventsiooniga ühinemine hakkab mõjutama maanteetransporti.